Авангардни Технологии и Машини ЕООД

Advanced Technologies and Machines Ltd


Отдалечен достъп и дистанционна поддръжка през Интернет с TeamViewer TeamViewer
Дистанционна поддръжка
Изтеглете TeamViewer 13 QS za Windows XP TeamViewer QS 13 за WindowsXP

Изтеглете сертификат

Сайтът е само за вътрешно ползване! The site is for internal use only!
Потърсете ни на: Contact us:
София 1900, Челопешко шосе 27
тел.: 	 +359 2 421 99 48
мобилен: +359 88 922 65 17
факс: 	 +359 2 421 99 71
 
Sofia 1900, 27 Chelopeshko shose str.
Tel: 	+359 2 421 99 48
Mobile: +359 88 922 65 17
Fax: 	+359 2 421 99 71
 
					GPS координати:
							42° 42.9260' N
							23° 26.1480' E